Hei gode medlemmar !

Ullinnsamling
Me får ut ullcontainer frå Nortura til Jone Lende, Timevegen 503, frå 26. til 28. oktober 2012. Den vil bare stå her denne helga, så da må me passe på å få levert ulla i løpet av helga!
Har de spørsmål, ta kontakt med Jone på mob. 480 33 033.

Årsmøte 2013.
Time Sau og Geit skal ha årsmøte for 2012 på Undheim Samfunnshus onsdag 30.januar 2013. Årsmelding og papirer vil bli sendt ut i god tid før årsmøte.
Har du saker eller tema du vil me skal ta opp, ta kontakt med ein av oss i styret.

Nye postadresser.
Me vil bare oppfordre alle medlemmane om å gi beskjed til NSG på Ås v/ Mona Skjønhaug om nye vegadresser, postnummer og poststad vi nå har fått her i Time. Det er mange som ennå ligg inne med gamle adresser. Me håper med dette at de slepp å få stopp i medlemsbladet Sau og Geit.
Mona kan nås på tlf. 950 96 060 eller helst på mail :  mona.skjonhaug@nsg.no

Denne informasjonen blir bare sendt ut til dei med e-mailadresse. Bare bring det videre til andre som bør vite om det.

Styret.