I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil det bli

  • tradisjonell bespisning, utlodding, premiering av værlam og eventuelle saker som medlemmene selv vil ta opp. 
  • Gerd Siqveland Engelsgjerd (frå styringsgruppa for ”auka produksjon i sauehaldet” og landbruksjef i Bjerkreim kommune) vil snakke rundt temaet "Saueprosjektet er historie, kva oppnådde ein gjennom prosjektet og kva skjer no?"
  • Asbjørn Haga, Rogaland Sau og Geit, informerer om aktuelle saker og siste nytt.
  • Underholdning av Torulv Time

Alle er velkomne.

Les sakliste og årsmelding her