Ull til Fatland går som før. Kontakt Leif Egeland på tlf. 982 56 700 / 51 48 45 22 for henting av ulla. Du kan også levere ulla direkte inne hos Fatland.
Åpningstid: mandag-fredag fra kl.07-15.

Ull til Nortura: Vi har fått container på plass hos Idar Egeland på Fotland. Ring til ham på tlf: 915 88 491 for å sjekke om det er plass i containeren. Vi må få fylt opp denne så fort så mulig siden det er stor etterspørsel etter containerne. Idar blir muligens borte fra 17.-23.februar. Hvis han ikke svarer, ring Livar Nedrebø i stedet, på tlf. 916 25 383.

 Viktig ved levering av ull !
Skriv navn, medlemsnummer og totalt antall sekker på hver sekk. Knytt sekkene skikkelig, slik at de ikke åpner seg ved lasting og lossing. Bruk ikke ståltråd !

Hvis du har byttet kontonummer eller fått ny adresse, må du opplyse om dette på minst en av sekkene.

HUSK Å OPPGI AT INNSAMLINGSGODTGJØRELSEN SKAL GÅ TIL TIME SAU OG GEIT, HVIS DU KJØRER INN SELV!