informasjon om kåring i Time 27.09.22

 

dei som vil kåre verlam må registrere lamma digitalt på

 NSG - Norsk Sau og Geit - Saueavl

her finnes også mye informasjon.

påmelding til kåring åpner 2 uker før kåringsdagen, å stenger 2 dager før kåringsdagen.

Alle må gi beskjed til Elin Fuglestad- 47663613 hvordan dei vil deira lam skal bli kåra- heimekåring eller kåringsjå så fort som mulig men senest 2 dager før kåringsdagen.

Kåringsjå starter kl 10.00 på coop prix Undheim.  vi ønsker at bruker tar med egne lettgrinder. dersom dette er vanskelig så ta kontakt med Elin så finner vi en løsning. Vi håper mange vil komme innom å se, Vi griller pølse. Barnehagen på Undheim har blitt invitert. De som kommer på kåringsjå må huske å fylle ut egenerklæringskjema som skal leveres til Elin ved ankomst. Alle dyr som stiller på kåringsjå skal være fotbadet før de kommer på kåringsjå.

link til egenerklæringskjema: Utstillers egenerklæring ved kåring av sau 2022-versjon2.pdf (nsg.no)

Når lamma på kåringsjået er ferdig kåret vil dommerne bli kjørt til de som ønsker hjemmekåring, når påmelding er avsluttet å vi har oversikt over hvem som er hvor vil Elin lage en liste over hvor vi kjører så alle har mulighet å være forberedt.

Dersom noen lurer på noe så ta gjerne kontakt med Elin Fuglestad-47663613

Hilsen Styret.