På programmet står blant annet informasjon om høstens kåring av værlam, samt informasjon fra slakteriene.
Anders Hellegård (tidligere Gastronomisk Institutt) vil snakke om framtidas lam og bruksområder for sau og lam.

Enkel servering.