Ommundsen benyttet anledningen til å formidle sine tanker rundt småfenæring nå og framover. NSG-lederen ser positivt på framtida, og tror at kornmangel og økte matvarepriser på verdensmarkedet aktualiserer den norske lammeproduksjonen ytterligere.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble også en del andre tema tatt opp på årsmøtet, blant annet et forslag fra styret om eget registreringsskjema i forbindelse med utbetaling av skuddpremie på rev. Nye internettsider  og innspill til Rogaland SG om forhandling med apotekkjedene om medlemsfordeler var andre tema.

Registreringsskjema for skuddpremie på rev

Vedlagt årsmeldingen for 2010

På bildene nedenfor ses

1) Ove Ommundsen og Geir Nielsen under spørsmålsrunden
2) Møtedeltakerne ved pølsebordet
3) Ove Ommundsen (t.h.) med æresmedlemmene Torstein Tunheim (t.v.) og Jesper Eikeland

.