Skrivet omhandler den fgorestående kåringsdagen 29. september 2014, kjøp av værer fra Time Verearing, samt endring av boligadresse eller e-postadresse.

Les medlemsskrivet her
eller se under "medlemsskriv" i menyen til venstre