Skrivet omhandler det forestående årsmøtet, samt en påminning om at tidligere hovedmedlemmer som nå er husstandsmedlemmer etter å ha gitt fra seg gården, fortsatt kan få medlemsbladet Sau og Geit ved å ta kontakt med NSG sentralt.