Vi trenger å få oppdatert informasjon på våre medlemslister med adresser, telefonnummer og e-postadresser. ( postutsendelser er veldig dyrt, og dessverre er vi heller ikke imponert av påliteligheten/ evnen til service hos posten, så vi må prøve å få mest mulig over på e-post)

Vi ber derfor alle om å gi tilbakemelding om nedenforstående informasjon:
 

Navn:……………………………………………………..

Adresse………………………………………………….Postnummer:………Sted: ……..

Mobilnummer:………………………. Telefon:………………….

e-post adresse:…………………………………………. Antall vinter fora sau:………….

Informasjonen kan sendes til:
Maria Undheim, Mærlia,  4342 Undheim