I følge nettsidene til Landbruks- og matdepartementet tilbyr Staten jordbruket en ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på om lag 8½ prosent i 2014, eller vel 25.000 kroner per årsverk i forhold til 2013 før årets oppgjør.

Les mer om jordbruksforhandlingene her