Leder: Rune Bauge, tlf. 915 82 638
Medlem: Sven Kverneland, tlf. 900 37 767
Varamedlem: Ellen Karin Gudmestad, tlf. 924 00 591