I tillegg til vanlige årsmøtesaker, behandlet også årsmøtet arbeidsplan for 2013, formelt navneskifte fra Time Sau- og Geitalslag til Time Sau og Geit,skiddpremie på rev, erfaringer fra veraformidling i 2012 og "Hva kan man gjøre for å få opp aktiviteten i Gjeterhundnemnda?"

Gerd Siqveland Engelsgjerd, landbrukssjef i Bjerkreim kommune og medlem i styringsgruppa for Prosjekt "Auka produksjon i sauehaldet", innledet om hva man hadde oppnådd med prosjektet, og hva som skjer videre.

Asbjørn Haga fra Rogaland Sau og Geit informerte om aktuelle saker i fylkeslaget.

Ellers ble møtelyden bespist på tradisjonelt vis med kjøttpølser og potetstappe. Torulv Time stod for underholdningen.

 

LES REFERATET FRA ÅRSMØTET HER

 

Styret i Time SG i 2013. Fra venstre leder Jone Lende, styremedlem Idar Fjermestad, styremedlem Ann Elin Herikstad,sekretær Rune Bauge og nestleder Livar Nedrebø.Kasserer Sveinung Hadland var ikke med da bildet ble tatt.

Tradisjonell pølsemiddag

Gerd Siqveland Engelsgjerd 

 

Se flere bilder under fanen "Bilder" i menyen til venstre!