Saue-elskar, avlsentusiast og livdyrformidlar er berre nokre få tilnamn på  æresmedlem Knut R Thunheim. Han har gjort ein framifrå innsats for næringa gjennom meir enn ein mannsalder- me gratulerar!