Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen 1. feb. 2013.

Takker for godt samarbeid!!!
Ha en fantastisk God Jul og et Godt Nyttår!!!!