NLR Dalane, Nortura og lokallaga til Sau og Geit i Dalane inviterer deg med på beitekurse.