Jarle Ravnås i Bjørheimsbygd har bygd nytt sauefjøs for 300 vinterfora sauer på tradisjonelt vis. Nesten 90 bønder fra Strand, Forsand, Hjelmeland, Gjesdal og Finnøy møtte opp og fikk omvisning i sauefjøset. Deretter gikk turen til Ryfylkegarden Holta hvor Ola Øyen fra Landbruksbygg i tre orienterte om hvorfor sauebøndene burde bygge i massivtre:

  • Bonden sitt eget råstoff
  • Økonomisk konkurransedyktig
  • Robuste konstruksjoner
  • Økt produktivitet og bedre dyrehelse
  • Lokale råvarer og håndtverkere
  • CO2 nøytralt byggeri og bind CO2
  • Trivelig arbeidsplass, stille og lyst

Det ble vist flere eksempler på ulike fjøs bygd i massivtre fra hele landet. Det er i hovedsak to typer sauefjøs det er snakk om

  • Innendørsmekanisert (IMEK) fjøs med møkkakjeller og foringssystem
  • Lavkostnadsfjøset med tre vegger og talle

Ola Øyen framhevet at det var mulig å bygge sauefjøs i massivtre for kr 8000 pr sau.

Eksempel: Et IMEK-fjøs, lett isolert med fire vegger og naturlig ventilasjon, møkkakjeller under, spalter av tre, plast eller betong, ulike foringssystem. Kostnad: 3,2 mill kr for 300 vinterfora sauer. Et annet eksempel er : Lavkostnadsfjøset med tre vegger (kaldfjøs), oppvarma drikkevann (10-15 oC), egen isolert sykebinge, talle på grus, Kostnad: kr 100 000 for 6 x 40 m.

Etter møtet var det fem-seks bønder som tok kontakt og var svært interessert i å være piloter.

Møtet var arrangert av Bygdeutvikling i Ytre Ryfylke, Strand Sau og Geit og Rogaland Bygdesagforening.

Vennlig hilsen

Bygdeutvikling i Ytre Ryfylke

Kari Sand

Telefon+ 47 950 31 190

E-postkari.sand@strand.kommune.no

Besøk Bygdeutvikling i Ytre RyfylkeFacebook