Digitalt fagmøte 30. mai.
Rogaland sau og geit arrangerer digitalt fagmøte 30. mai. 
Kl 19.00-20.00
Tema: Beitedyktighet.
Tore Matningsdal -Bonde forteller om sine erfaringer og hva han legger vekt på når med tanke beitedyktighet og fjellbeite i Langeid- og Hegglandsheia i Setesdalsheiane( ein del av Jæren Smalalag)
 


Mattilsynet blir med å orienterer om regelverk og hva de legger vekt på i forhold til beitedyktighet. 

Logg på med denne linken: link til møte 
Her er god mulighet for å samle lokallaget, studieringen, erfaringsgruppa eller nabogjengen for faglig påfyll. 
Møte blir som sist tatt opp å lagt ut på nettsiden etter møte.