Opptak av digitalt fagmøte om BEITEDYKTIGHEIT, klikk på lenke: og spol fram til 2 min. =) opptak.
Tema: Beitedyktighet.
Tore Matningsdal -Bonde forteller om sine erfaringer og hva han legger vekt på når med tanke beitedyktighet og fjellbeite i Langeid- og Hegglandsheia i Setesdalsheiane( ein del av Jæren Smalalag)
Mattilsynet orienterer om regelverk og hva de legger vekt på i forhold til beitedyktighet.