Tema for møtet er: Økt bruk av heiabeite og få sauen heim.

Møteoppsett:

  1. Presentasjon av Økt bruk av heiabeite-prosjektet og erfaringer så langt.
  2. En reprensentant fra Findmysheep, som er produsen av dei nye E-bjøllene, blir med og presenterer dei.
  3. Servering
  4. Asbjørn Haga viser bilder og forteller fra Setesdalsheiane.
  5. Gustav Birkeland: Økt bruk av heiabeite: Økonomisk gevinst for bonden, økt trivsel for sauen.

Arrangør er Prosjektgruppa :" Økt bruk av heiabeite". Prosjektet disponerer 100 E-bjøller. Sankelag/saueeigare kan søka om å få låna desse til beitesesongen 2014. Søknadsfrist 15. mars. Nye flokker på heiabeite vil bli prioitert.
Me er også inntresert i å komme i kontakt med saueeigare/sankelag som har ledig heiabeite. Ta kontakt med Bjarne Østerhus, tlf.: 482 29 992 el. e-post: bjarnoes@online.no