Rogaland gjeterhundlag arrangerer Fatland cup, innledende runder, i samarbeid med gjeterhundnemnda i Sandnes sau og geit.

Prøven blir holdt lør-søn 27.-28. august, på Kverneland.  Prøven foregår i utmark, med Sven Kvernelands sauer. Dommer for dagene er Gunnar Henning Bakka (Hordaland). 

Startkontingent på 350 kr pr. hund pr. dag. Den skal først betales når påmeldingen er bekreftet fra RGL, men må være betalt innen oppstart konkurransedagen.  Betales til kontonummer: 3250 10 23395. Ikke kontanter.

Påmelding

Påmelding til lørdag, 27. august - innledende runde 1 (Åpner 1. august)

Påmelding til søndag, 28. august - innledende runde 2 (Åpner 1. august)

Påmeldingsfristen er fredag, 19. august. Det kan bli fullt før påmeldingsfristen.  Da opprettes venteliste. 

Cupen er for ekvipasjer som hører hjemme i Agder, Rogaland og Vestland fylker. Ekvipasjer fra disse fylkene blir prioritert, men dersom det vurderes å være ledig plass, vil det være mulig for ekvipasjer fra andre fylker å delta. Dette vurderes fra år til år etter påmelding.

Cupen har to innledende runder. Det er en begrensning på tre hunder pr. fører, men det fylles på med flere hunder fra de nevnte primærfylkene dersom det er plass, før det tas inn hunder fra andre fylker.

De åtte beste ekvipasjene fra første innledende runde og de åtte beste fra andre innledende runde, som ikke allerede har kvalifisert seg i første runde, går videre til finalen i cupen. Dato for finalen er ikke endelig satt, men mest sannsynlig foregå i november.  

Du finner vedtektene for cupen her.

Startlister

Startlister blir lagt ut her. 

Resultater

Resultater vil etterhvert bli lagt ut her.

Kvalifisering til finale

Informasjon om hvem som har kvalifisert seg til finalen legges etterhvert ut her.