Undersøk sauen.

Finner du ingenting, isoler sauen og send den til slakt så fort som mulig, og fotbad resten av flokken (evt de dyra som kan ha vært i kontakt med denne).

Finner du mistenkelige symptomer ta kontakt med Friske føtter eller dyrlegen din og få dyret undersøkt og prøvatt så raskt som mulig. Da skal det ikke fotbades, da dette vil kunne hindre muligheten for å oppdage smitte som så kan gi sjukdom på et senere tidspunkt.

Det planlegges nå å undersøke hele Aust-Agder i uke 46 for raskt å få oversikt over situasjonen der.

 

Med vennlig hilsen

Synnøve

__________________________

Synnøve Vatn
Prosjekt Friske føtter

ANIMALIA, Norwegian Meat and Poultry Research Centre

Lørenveien 38, Postboks 396 Økern, 0513 Oslo


tel:      +47 23 05 98 15
mobil: +47 901 19 695
telefaks: +47 73 56 48 10
e-post:
synnove.vatn@animalia.no