Glad melding til sauebøndene.

Ein hannjerv blei felt ved Kvanndalstjørn i Suldal idag 18 april 20|17.

Sauebøndene i området kan dermed gå beiteseongen lysere imøte..