Fra venstre Hallvard Veen, Magne Jakob Bjørheim og Lars Erik Wallin