Det har vert litt usikkerhet om hvor mange utsendinger hvert lokallag har til årsmøtet . Dette vert det fattet vedtak om på årsmøtet 2015 . Dette finn dere under referater her på heimesiden .  I tillegg til lederen kan ein sende 1 pr 50 medlemmer ...dvs har ein 51 medlemmer kan ein sende 2.