Konferansen arrangeres i Nordhordaland i Strilatunet på Seim og på Lyngheisenteret. Det er forelesere fra alle landene, tema, distriktsutvikling og småskalnæring med fokus på sau, ull, kulturlandskap, sauehold, historie samt produkter i ull med kulturinnslag.

Prosjektet inneholder en utstilling med informasjon om de gamlesauerasene i deltakerlandene, også informasjon om ullen og viser produkter som er laget i ull fra de ulike sauerasene. Der er og et marked der deltakerne kan presentere sine produkter og ting relatert til konferansens tema.