Program Leiarmøte i Rogaland Sau og Geit 2015

Program fredag 16 oktober.

Lunsj frå kl. 12.00 – 13.00

Kl. 13.00 – 13.20 Velkomst ved ordførar i Tysvær, Stakkestad

                             og leiar i Tysvær Sau og Geit.

Kl. 13.20 – 13.30 Opprop

Kl. 13.30 - 13.45 Innleiing ved leiar i Rogaland Sau og Geit, Magne Jakob Bjørheim                         

Kl. 13.45 – 14.45 Beiteforsker Yngve Rekdal

                              Pause.

Kl. 15.00 – 15.30 Kåring 2015 v/Per Johan Lyse

                      Pause med kaffi

Kl. 16.00 – 17.30 Lokallaga/vere ringane sin time      

Kl. 19.00             Fellesmiddag med sosialt samvær

                               Lørdag 17. oktober:

Kl. 09.00 - 09.45         Avl og Kåring v/Per Johan Lyse

Kl.09:45 – 10.30 Håvard Førland, ein livsnytande samtids-synsar
                             « Frykten for den siste olje «

Kl. 10.30 – 10.45 Pause

Kl.10:45 – 11.30 Utmarksbeite på Kvitsøy v/Kristian Pallesen

Kl.11.30 - 12.00 Økonomi overskotslam v/Olav Håvardsholm   

Kl. 12.00              Lunsj og heimreise

Påmelding til : Berit Pettersen, berp@fatland.no 95200340 innen 5.oktober

  • Enkelt rom                         kr  2.205, i enkeltrom.
  •  Prisene er inkl. festmiddag og lunch begge dagene.