SNO, beitelag, Rogaland, Vest og Aust- agder sau og geit, samlet på møte for å kartlegge situasjonen. 

Nå ser det ut som jerven befinner seg i Telemark og Bykle områdene. Men jerven bruker store områder, opp mot 1500 kvadratkilometer. Den er slu og veldig vanskelig å jakte på. Jervbestanden i dette område består nå av 2 ynglende par samt noen enkeltdyr. Vi er som kjent et beiteprioritert fylke å skal ikke har rovdyr som forsyner seg av husdyra våre.

klikk her for litt mer fakta om jerv.

Mer informasjon finner du på Aust- Agder si nettside: klikk her

 

Har du sett kadaver i område? Meld fra:

klikk her for å få frem oversikten over lokale rovviltkontakter. Og informasjon til beitebrukere. . 

Statsforvalteren i Rogaland har lagt ut en god oversikt over kontaktpersoner her

Her ligger rovviltfolderen fra statforvalteren i agder

side 2 av rovviltfolderen er her

Vi kommer til å informere og oppdatere så godt vi kan, minner i tillegg om at SNO har fagfolk på saken å disse jobber best om de ikke skal ta hensyn til mange hjelpere. Meld derfor fra om funn å la fagfolk ta seg av resten.