Radiobjøllene er nå blitt sendt ut til dei me hadde bjøller til (dei blei sendt direkte fra Find my Sheep) me hadde dessvere ikkje nok bjøller til alle som ønsket å kjøpe.

Me mangler fortsatt nange bjøller som ikkje er blitt levert inn etter utleie , både fra 2016 og tidlegere år . Hadde vert fint om  dei som har bjøller liggande som dei har glømt å levere inn tar kontakt fortes mulig .

Dukker det opp flere bjøller så tek mekontakmed nestemann på lista .

Håper alle får ein fin og rovdyrfri beitesesong .