Radiobjøllene blir solgt !!!!!

Ønsker du å kjøpe nokre av radiobjøllene Rogaland Sau og Geit har leiga ut, så ta kontakt med Kjell Åge Torsen enten på sms eller epost der du skriv navn, adresse, tlfnr og epostadressa di og kor mange bjøller du ønsker å kjøpe. FRIST 1 JUNI !!!! (Sjøl om du har gitt beskjed før at du ønsker å kjøpe, så må du også sende nå.)

kjell.torsen@lyse.net

97512814