Bakgrunnen er at NSG fra tid til annen har hatt henvendelser fra tidligere hovedmedlemmer, som har overdratt bruket og nå er husstandsmedlem, om muligheten for å få medlemsbladet. Dette har også vært tatt opp gjennom organisasjonen og var senest drøftet i forbindelse med representantskapsmøtet i oktober.

NSG sentralt har full forståelse for at nytt nummer av medlemsbladet er noe de fleste går og venter på og at det da blir ekstra tungt å vente på at andre skal lese dette først. I mange tilfeller bor jo også de som nå er blitt husstandsmedlem i annen bolig enn hovedmedlemmet.

Alle husstandsmedlemmer skal være informert om ordningen sammen med kontingentfakturaen som blir sendt ut for 2012.