Fullstendig regelverk finner du på mattilsynet nettside: Hold av småfe i utedrift.

Egnet rase: gammelnorsk spælsau, villsau, svartfjes

Dyretallet skal være tilpasset beitegrunnlaget. 
Det er lov å tilleggs fóre, men det skal ikke være nodvendig.

Krav til lyngbeite: 15da pr sau.

Terreng og vegetasjon skal gi tilstrekkelig ly.

Dyrene skal ha beskyttende ullfell i den kalde årstiden.

Dyrene skal ha tilgang på drikkevann.

Det skal etableres innhengninger som gjør det mulig å samle dyrene.

Dyrene skal samles når det er nødvendig av dyrevern messig hensikt, minimum vår og høst for kontroll, merking, napping og klipping av ull, nødvendige parasittbehandlinger o.l.

Paring skal skje slik at lamming og kjeing kan forekomme når beite- og klimaforhold er gunstige. Tilsynet skal intensiveres før og under lamming.

Du må søke Mattilsynet for å holde dyr (sau og geit) ute heile året:
• Utenom beitesesongen skal dyr holdes inne eller ha tilgang til egnet oppholdsrom. • Mattilsynet kan gjøre unntak dersom forholdene i det enkelte tilfellet ligger til rette.

Godkjenning:

Produsent må sende søknad til mattilsynet for å ha godkjent utedrift. Søknad innvilges 2-5 år. Når godkjenning går ut må ny søknad sendes. Driften er godkjendt frem til ny søknad er behandlet.