Vi startet fredagen med samling for veraringene i Rogaland. Det var ca 50 stk som deltok her.  Denne delen var og åpen for de som ikke er medlem i en verering. Det kom noen deltakere fra bruksbesetninger.

Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG ledet denne delen. Her ble det b.l.a diskutert nye kåringsregler som er på trappene i NSG. Det var en aktiv gjeng i salen som kom med mange inspill, og som hadde mange meninger.

Deltakere på delen for veraringene


Etter lunsj kom resten av deltakerene. Da ble det fullt i salen

Første post på programmet var avl i og for bruksbesetninger av Per Johan Lyse, leder av avlsutvalget i Rogaland og leder av Regionutvalget region vest. Han tok for seg noen punkt som kunne være viktig for en bruksbesetning å tenke på. Han viste og hva hans medlemskap i verering hadde betydd i kroner og ører for hans besetning. Han fortalte og hva han la vekt på ved utplukk av livlam, og på utplukk av lam til kåring. 

Halvor Mikalsen fra Animalia fortalte om hverdagen til en klassifisør på småfe. Hvilke krav som stilles til klassifisørene. Alle klassifisører MÅ delta på en samling i året for å kalibrere seg med de andre. I tillegg blir det kontrollert ca 1 gang i uken uansett hvilket slakteri de jobber på. Dette for vi som leverer slakt skal være trygge på det er lik klasifisering uansett hvilket slakteri vi leverer på.

Halvor Mikalsen

 

 

Snorre Stuen leder for NMBU Sandnes snakket om flott og de problemer den kan bringe med seg. Sykdommer som den kan overføre til sau og andre dyr.

Han fortalte om hva en kunne gjøre for å minske dette og hvilke medisiner som en kunne bruke om dyrene ble syke.

Snorre Stuen NMBU


Guro Myhrene seksjonsleder for slakteritilsyn i Mattilsynet

Guro fortalte om sin hverdag på slakteriet. Hvordan hun passer på at dyrene har det bra og at hygiene blir tatt vare på slik at det blir trykk mat som kommer ut fra slakteriene.

Hun fortale det vil komme nye koder på avvrekning på slakt for småfe som vil fortelle dersom de finner ett eller annet på dyret som kan være greit for bonden å vite. Til nå har det vært noe varierende det som har blitt raportert fra slakteriene på feks leverikter. Det vil komme 7 nye koder. Dette er noen lunde det samme som det er på gris nå. 

Dagen ble avsluttet med en god middag. Etter middagen stakk denne karen innom, her ble det god trim av lattermusklene.

Hagbart Sibelius Sør-Reime


Første mann ut neste dag var veterinær Freddy Helgesen. Han fortalte om hvordan det gikk til at han ble veterinær i Rogaland. Dette var et inlegg med humor og alvor. Freddy tok for seg noen av de vanligste sykdommer før og etter lamming. Han viste plansjer på feilstillinger som kan forekomme i forb. med fødsel. Han viste og utstyr som er nyttig å ha i hus til lammingen starter.


Grethe Ringdal fra Animalia, Grethe hadde først en flott lysbilde presentasjon med bilder av sau. Etterpå presenterte hun sauekontrollen og de muligheter som er i den. Hun sa og vi som er brukere av sauekontrollen må gi beskjed til brukerstøtte om det er noe som mangler i sauekontrollen eller som burde vært på en annen måte. Det er ikke sikkert alle ønsker kan infris, men allikevel viktig å gi beskjed om du som bruker oppdager noe.


Erik Eidsvik leder av Norsk Pelsdyrforlag i Sirevåg fortalte om hvor mye bedriften omsetter for i løpet av ett år og hvilken betydning de har for slakteriene og andre bedrifter i området. De kjøper slakteavfall fra slakteriene som blir til for til mink og rev. Dersom de ikke hadde tatt imot slakteriavfallet ville dette blitt spesialavfalls om slakteriene måtte betalt betydelige summer for å bli kvitt. Dette var en tankevekker for mange.

Til slutt hadde Pål Skoe Kjorstad fra Oppland og styremedlem i NSG innlegg. Han viste film fra Anfield Stadion og spilte "you never walk alone" Han mente NSG var som spillerene på banen mens medlemmene var som suportere til ett fotballag.  "VI MÅ STÅ SAMMEN" og dra lasset sammen for å få til noe. Han fortalte om rovdyr problematikken de hadde på hans kant av landet og hvor mye midre dyr som hadde blitt drept av rovdyr etter ett uttak. 

Han snakket om gleden det er å drive med dyr for både store og små, og for turrister og andre som kommer i kontakt med dyrene våre. Gleden av å reise til fjells på setra for å finne roen noen timer i en travel hverdag.

Tusen takk til alle foredreagsholdere og til dere som var deltakerer. Dette kunne vi ikke fått til uten dere.