Alle som har leid radiobjøller i 2016 MÅ levere disse til den de fikk de av i vår INNEN 6. januar.

Dersom du har spørsmål. Ta kontakt med Kjell Åge Torsen 975 12 814