Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mars 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       

Gjerde langs Dovrebanen

Fra:  Sør-Trøndelag Sau og Geit og Oppland sau og geit!

Til: Statsforvalteren i Trøndelag fylke og Statsforvalteren i Innlandet fylke

 

Klage: Til Statsforvalteren Trøndelag og Innlandet fylker vedrørende gjerde langs Dovrebanen.

 

Vi viser til dom i høyesterett Norges Høyesterett - Dom.: HR-2012-1282-A - Rt-2012-1003 mellom Jernbaneverket og kommunene Dovre, Oppdal, Rennebu og Midtre-Gauldal 2010 der høyesterett tar stilling til om Jernbaneverket har gjerdeplikt langs Dovrebanen og indirekte om distriktene (kommunene) Dovre, Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal den gangen frikjøpte seg fra sin gjerdeplikt langs Dovrebanen.

Det er uansett slik at fra 1996 og frem til i dag har ikke gjerdene vært tilstrekkelig vedlikeholdt. Dette har fått katastrofale følger for oppsittere og beitebrukere langs linjen. Der vi har opplevd flere og jevnlige dyretragedier med påkjørsel av beitedyr fra innmark og utmark. Med et godt gjerde kunne også mange viltpåkjørsler vært unngått.

Kommunene har etter vårt syn ikke tatt domsavsigelsen til følge og fulgt opp gjerdeplikten sin i dialog med Bane-Nord langs med jernbanelinjen.

Som skadelidende part i det vedvarende skade scenariet ser vi oss derfor nødt til å klage dette forholdet inn for statsforvalteren i Trøndelag og Innlandet fylker. Ettersom dette misligholdet i stor grad har forvoldt skade på beitedyr. Og påført store økonomiske og psykiske belastninger på de enkelte husdyr holderne.

Unnlatelsen av å vedlikeholde gjerde langs Dovrebanen Har virket og virker svært krenkende på beiteretten og bruken av utmarka som vi er så avhengig av i vårt levebrød.

Vi forventer at snarlig pålegg blir gitt. Slik at de respektive kommunene og Bane-Nord snarlig går i dialog og får et godt gjerde på plass av samme kvalitet som ble beskrevet og satt opp da Dovrebanen ble anlagt av de to partene i fellesskap.

Med hilsen Oppland sau og geit                                                   Sør-trøndelag sau og geit

Knut Evensen                                                                               Olav Edvin Heggvold

Leder                                                                                             Leder

 

Kopi: Dovre kommune, Rennebu Kommune, Oppdal kommune, Midtre Gauldal kommune og Bane Nord

 
Sør-Trøndelag Sau og Geit
Org. nr.: 979 477 759
Leder Olav Edvin Heggvold
Tlf. 402 89 505
E-post: olavheggvold@hotmail.com
 
Postadresse