Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Februar 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       

Organisering av radiobjellelag i gamle Sør Trøndelag fylke

20.06.2019 | Skrevet av Lillian Toset

Til alle beitelaga i gamle Sør-trøndelag fylke:

Etter at trøndelag ble et fylke, har det kommet fram fra fylkesmannen i det nye fylket at han vil at vi skal organisere oss i et radiobjellelag. Dette for at vi skal få tilskudd til innkjøp av radiobjeller. Vi ønsker derfor tilbakemelding fra alle medlemmer på forslaget. Tilbakemelding skjer på e-post til lederen i S.T.S.G v/Olav Edvin Heggvold (olavheggvold@hotmail.com) innen 26. Juni.

Tidligere ble det i vårt gamle fylke tildelt tilskudd til innkjøp av radiobjeller både til enkeltpersoner, beitelag, og sau- og geitlag. I enkelte tilfeller også kommuner. I gamle Nord-trøndelag fylke har det vært et radiobjellelag og tilskuddet i Nord-trøndelag har vært tildelt radiobjellelaget.

Nå har fylkesmannen overfor faglaga og sau og geit stilt nærmest som et krav for videre tildeling av tilskudd at vi organiserer oss i radiobjellelag også i sør. Under et møte på Steinkjer i januar, tok fylkeslaget av sau og geit i Sør-trøndelag på seg oppgaven med å få dette på plass.  

Først litt om hvordan det vil fungere hvis vi organiseres i et radiobjellelag ved oppstart. Alle som vil være medlem av laget må da gå inn i laget med de antall bjeller de har. Videre så er de da garantert å få bruke minst like mange bjeller som de går inn i laget med. Hvis det er bjeller som ikke fungerer så blir det da laget som kjøper inn nye, ikke hver enkelt bruker. Ved oppstart så må hver enkelt bruker betale inn en engangsavgift. Avgift for hver enkelt bruker blir ganske lik den som er i dag. Styret i sau og geit har ingen fullmakt i forhold til dette, men ettersom at vi i møte med fylkesmannen og faglaga tok på oss jobben med å få dette på plass, så har vi valgt 2 personer: Olav Edvin Heggvold og Eivind Saastad Mjøen fra styret til å arbeide med dette.

Slik som vi ser det så er det 2 alternativer som er mest aktuelle: 

1: Det ene er en reorganisering av Nord-trøndelag radiobjellelag til å gjelde hele det nye fylket.

2: Det andre er å danne et eget lag for gamle Sør-trøndelag fylke.

Heggvold og Mjøen har allerede vært i et møte med styret for Nord-trøndelag radiobjellelag for å høre hvilke tanker de har for dette, uten at noen konklusjoner ble tatt. De som jobber med saken ønsker nå at alle beitelag som har meninger om dette kommer med en tilbakemelding på e-post til Olav Edvin Heggvold (olavheggvold@hotmail.com) innen 26. juni. 

 
Sør-Trøndelag Sau og Geit
Org. nr.: 979 477 759
Leder Olav Edvin Heggvold
Tlf. 402 89 505
E-post: olavheggvold@hotmail.com
 
Postadresse