Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  Januar 2021
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i beitesesongen for bufe

Arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i beitesesongen for bufe

HUSDYREIER:

-          Utøve tilsyn, deriblant leite kadaver

-          Daglig oppfølging av Radiobjeller

-          Merke kadaver / gjøre tiltak for at det ikke blir oppspist før kadaverundersøkelse

-          Varsle innad i beiteområdet/laget ved rovviltangrep/mistanke om rovviltangrep

-          Påvise kadaver for rovviltkontakt. Enten ved å bli med til stedet, eller oppgi nøyaktig GPS-           posisjon. GPS- posisjon oppgis i UTM 32-format.                                                                                      (Både SNO og fellingslaget bruker dette koordinatsystemet på sine GPS.)

o   Eks: UTM koordinater på Selbu Kirke N7011340 Ø602651

  •           Samme posisjon oppgitt i grader, minutter, sekunder 63°12`59`. 11°2`31`
    •    Hvis radiobjølla oppgir posisjon i grader, minutter, sekunder, gå inn på konto       og brukerinnstillinger og velg UTM som koordinatsystem.
  •           Dekke til ferske kadaver med kvister el.l for å hindre at fugl og andre dyr ødelegger                 bevis før SNO har vært på stedet. 

BEITELAG / BEITEOMRÅDER:

-          Organisere tilsyn

-          Administrere ekstraordinært tilsyn

-          Sørge for best mulig utnyttelse av radiobjellene

-          Bistå kommunen med opplysninger ved eventuell skadefellingssøknad

-          Bistå medlemmene med opplæring i bruk av GPS og radiobjeller

-          Administrere eventuelle pålegg / ønsker om forebyggende tiltak

-          Kommunikasjon med nabobeitelag/kommuner ved rovviltangrep/mistanke om                                 rovviltangrep

-          Opprette felles innsyn for beitelaget i telespor og gi fellingslaget lesetilgang.

 

SELBU SAU OG GEIT:

-          Kommunikasjon med beitelag i nabokommuner ved rovviltangrep/mistanke om                                rovviltangrep

-          Legge ut informasjon på sau og geit sin facebookside

ROVVILTKONTAKT:

-          Motta melding om skader, kadaver og rovdyrobservasjoner

-          Registrere alle innmeldte kadaver

-          Undersøke kadaver som melder mener det er mulig å stadfeste dødsårsak på

-          Hvis rovviltkontakten ikke selv har anledning til å dra ut, skal han sørge for at en annen                  rovviltkontakt blir varslet eller henvise dyreeier videre til en annen rovviltkontakt

-          Det kan ikke påregnes at alle kadaver blir undersøkt umiddelbart, men det skal skje innen               rimelig tid

-          Legge inn skadesaker i rovbasen fortløpende

-          Holde kommunen orientert

-          Kun ved mistanke om rovdyr at Rovviltkontaktene skal ha beskjed

KOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG:

-          Ha kommunikasjon med kommune og beitenæring før fellingssøknad sendes, og under                   fellingsforsøk

-          Skal ha en viss form for beredskap i tilfelle skadefellingstillatelse blir utløst

-          Sørge for at medlemmene er forberedt, og mottar tilstrekkelig informasjon

KOMMUNE:

-          Avgjøre om skadefellingssøknad er aktuell, i samråd med beitenæring og fellingslag

-          Kommunisere med, og sende søknad til Fylkesmannen / Direktoratet ved behov

-          I beitesesongen sørge for at det er personell som er kjent med søknadsprosedyrer til stede

-          Kommunisere med presse i skadefellingssammenheng sammen med fellingsleder

-          Sende ut informasjon om evt. observasjoner og skade meldinger til beitelagene i kommunen           og varsle nabokommuner.

 

KONTAKTINFORMASJON:

Selbustrand Beitelag:             Jon Arne Sesseng       tlf 930 25 428

Innbygda Beitelag:                Anne Lise Valle          tlf 416 39 902

Hersjø Kråssådal Beitelag:  John Renå                   tlf 975 55 899

Roltdal Beitelag:                     John Stokke                tlf 995 72 954

Moslet Kulset Beitelag:         Magnar Moslet           tlf 992 55 365

Slindvatnet Beitelag:             Edgar Skjølsvold        tlf 951 75 824/
                                              
Haldor Hoem              tlf 905 73 994

Rensjø Sørungen Beitelag:   Jarle Aftret                 tlf 951 54 699

Vikvarvet Sambeitelag:         Jostein Oldervik         tlf: 984 27 077
----------

Meråker Beitelag                  Oddbjørn Kaasa          tlf 995 55 588 

 

Statens Naturoppsyn, Rovviltkontakt:  

Ståle Selboe, Selbu                tlf 975 59 751

Jørn Møllenhus, Selbu           tlf 950 66 420

Marit Østby Nilsen, Tydal     tlf 916 80 016

Ingebrigt Kirkvold, Tydal      tlf 478 04 778

Knut Hjellien, Klæbu             tlf 994 41 748

Ivar Rimul, Stjørdal               tlf 951 64 569

Johannes Marken, Meråker    tlf 924 19 127/ 
Einar Kolden, Meråker          tlf 975 887 207

Frode Aalbu (SNO)              tlf 468 99 505

 

Lenke til SNO sin hjemmeside med oversikt og kontaktinfo til alle rovviltkontakter i fylket:

https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/

 

Selbu kommune:        Marit Kjøsnes Renå               tlf 481 38 175

 

Kommunalt Fellingslag:

Bengt Ødegård                       tlf 975 59 765

Geir Morten Granmo             tlf 971 02 788     

 
Selbu Sau og Geit
Org. nr.:
Leder Hans Ivar Stene 
tlf: 91515159 e-post: hivast@online.no

N-
Sekretær Anne Lise Valle
N-
Kontakt Tlf.: (+47)