Banner Banner Banner Banner

Kalender

  April 2021
Ma Ti On To Fr
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       

Uttak av restkvote og forebyggende skadefelling av jerv i region 6

04.02.2021 | Skrevet av Lillian Toset

Brev sendt til Miljødirektoratet den 27. januar 2021

Til Miljødirektoratet

7485 TRONDHEIM

                                                                                                             

Uttak av restkvote og forebyggende skadefelling av jerv i region 6.

Sør-Trøndelag Sau og Geit vil med dette påpeke nødvendigheten av å ta ut gjenstående dyr på kvota etter lisensjakta på jerv i region 6. Regionen har i mange år hatt en bestand av jerv langt over det som er bestandsmål for regionen med til dels store tap for beitenæringa.

Jerven registreres over store deler av regionen, både i beiteprioriterte områder og i forvaltningsområder for jerv.

STSG forlanger at alt blir gjort for å få bestanden ned på bestandsmål før beitesesongen 2021. Tiltak må settes i gang på Fosen der jerven er i ferd med å etablere seg, det vil si at alt må gjøres for å forhindre at det etableres yngling i området. Igelfjellet i Rennebu har i flere år hatt lave tap, men i 2020 blusset tapene opp igjen noe som må tas tak i med det samme slik at tap kan unngås for kommende beitesesong. I Trollheimen har tapssituasjonen for beitenæringa i mange år vært problematisk og vi krever at det gjøres tiltak for å redusere bestanden av jerv i dette området. Ynglende jerv i beiteprioriterte områder må tas ut, som et skadeforebyggende tiltak, i forkant av beitesesongen 2021.

Nå mot slutten av lisensperioden for jervejakta er det et vindu som må brukes for å redusere bestanden ned mot bestandsmålet. Felling av jerv nå kan gjøre behovet for uheldige hiuttak mindre utover ettervinteren og våren. STSG ber om at jegere fra Statens naturoppsyn settes til å utføre bestandsreduksjon av jerv i region 6.

For Sør Trøndelag Sau og Geit

Eivind Såstad Mjøen

Rovviltansvarlig

 
Sør-Trøndelag Sau og Geit
Org. nr.: 979 477 759
Leder Olav Edvin Heggvold
Tlf. 402 89 505
E-post: olavheggvold@hotmail.com
 
Postadresse