Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mai 2020
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Valg av sakstype

Deling av sameige – jordskifteloven § 2a Der grunn og rettar ligg i sameige mellom fleire eigedomar (realsameie), kan jordskifteretten løyse opp sameiga – eller ein del av denne - og dele areala slik at kvar sameigar blir eineeigar til eit areal tilsvarande eigedomen sin part i sameiga. Ofte utgjer store utmarksområde slike sameiger. Gjennom denne sakstypen kan kvar eigar få råderett over sin del av det utskifta arealet. På denne måten kan det opne for nye måtar å utnytte området på. Bruksordning er likevel den sakstypa som mest blir brukt for å løyse vanskar innafor slike områder, kfr. pkt. 2.3.3. Jordskifterettene kan og dele personlege sameiger. Sakstypa er då eigedomsdeling, kfr. pkt. 2.3.6

Det er  partane som bestemmer kva for vanskar som skal bringast inn for jordskifteretten, men det er jordskifteretten som bestemmer korleis vanskane skal løysast. Jordskifte sine sakstyper kan delast inn i desse 4 katogoriane:

1. Ulike sakstyper som blir kalla jordskifte
    Deling av sameige - jordskifteloven § 2a
    Ny utforming av eigedomar -
jordskifteloven § 2b
    Bruksordning -
jordskifteloven § 2c
    Avløysing av bruksrettar -
jordskifteloven  § 2d
    Felles tiltak -
jordskifteloven § 2e
    Eigedomsdeling -
jordskifteloven § 2f og g
2. Jordskifte og samtidig skjønn (kombinerte saker)
    Grensegangssak

    Rettsutgreiing
3. Rettsfastsettande saker - grensegang og rettsutgreiing
4. Avtaleskjønn og skjønn etter særlov


Skrevet av Jordskiftedommer Olav Ranum

« tilbake
Sist oppdatert: 10.12.12

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70