Oppdatert: 26.11.2020

Mattilsynet skriver på sine nettsider:
Fra 01.01.2020 er det krav om at du som driver med næringsrettet dyrehold skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. Hensikten med de nye reglene er å bevare den unikt gode helsestatusen i norske dyrehold. Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika, og mindre smitte mellom dyr og mennesker.

Hvem gjelder kravet for?

Mattilsynet skriver:
Alle som driver et næringsrettet dyrehold må ha oppdatert kunnskap om dyrehelse.

Næringsrettet dyrehold er hold av storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr og fjørfe i en virksomhet som mottar produksjonstilskudd og / eller har en omsetning som overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig.

Unntak fra kravet

Du trenger ikke å gjennomføre kurs dersom du kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere.

Hva betyr dette i praksis?

I praksis betyr dette at du må ha gjennomført et kurs i dyrehelse. Dersom du nettopp har startet et næringsrettet dyrehold må du gjennomføre dette kurset i løpet av det første året du driver med dyr. 

Du må også ha en egen smittevernplan for ditt dyrehold. Du kan lese mer om smittevernplan her.

Hvordan oppfyller jeg kompetansekravet?

Animalia har utviklet et e-læringskurs om dyrehelse og smittevern for produsenter. Det lanseres artsvise moduler for storfe, sau, geit, svin, fjørfe og kamelider fortløpende ettersom de ferdigstilles. Produsentene får et utkast til egen smittevernplan etter gjennomført kurs i tillegg til kursbevis.

Her finner du link til e-læringskurset om dyrehelse på Animalia sine sider:

E-læringskurs: dyrehelse og smittevern hos storfe og sau

 

Hvor finner jeg mer informasjon om kompetansekravet?

Les mer om kompetansekravet på Mattilsynet sine nettsider:

Krav til kunnskap om dyrehelse når du driver et næringsrettet dyrehold