Hva er CODD?
Veterinærinstituttet skriver:
Foto: Jennifer Duncan
«Sykdommen smittsom digital dermatitt (contagious ovine digital dermatitis, CODD) forårsakes av bakterier av typen Treponema spp., og iblant sammen med andre bakterier som Fusobacterium necrophorum og fotråtebakterien Dichelobacter nodosus. 

Infeksjonen starter i huden i klauvranda der dyrene får et blødende sår. Den sprer seg deretter raskt videre i klauva. Dette kan føre til underminering av hornvevet med løsning av klauvkapsel, og alvorlig halthet og smerte som resultat. Sykdommen kan involvere ett eller flere ben, men som oftest blir bare den ene klauvkapselen på benet påvirket. Sykdommen er vanskelig å behandle, og dersom den etablerer seg i en besetning, er den vanskelig å blir kvitt.»

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke
 «Smittsom digital dermatitt er ikke en meldepliktig sykdom. Ut fra hensynet til sykdommens alvorlighetsgrad og siden den ikke er påvist i landet før er det likevel viktig at mistanke om forekomst meldes til Mattilsynet,» skriver Veterinærinstituttet.

Import er en risikosport
Vi minner om at import var kilden til følgende alvorlige sykdommer som har kostet næringa mange, mange millioner.

Smittsom digital dermatitt (CODD) er en svært alvorlig sykdom, og vi er bekymret for at sykdommen skal bli introdusert i Norge gjennom import av livdyr.

Selv om importen følger Mattilsynet og KOORIMP sine regler,
er den ikke garantert smittefri.

Videre tiltak fra NSG 
NSG vil ta opp denne saken med Helsetjenesten for Sau og KOORIMP.

Målet vårt er å få etablert tiltak for å øke sikkerheten for at vi ikke får CODD i Norge.


Siste nytt om CODD

SVA - Statens Veterinärmedicinska Anstalt: Ny klövsjukdom hos svenska får

Veterinærinstituttet: Smittsom digital dermatitt (CODD) påvist i Sverige

Animalia: Ny smittsom klauvsjukdom påvist hos sau i Sverige