Et værlam kåres av fødebesetningen, ikke av en besetning som har kjøpt inn et ukåra lam.

Eier av fødebesetningen må være hovedmedlem av NSG.
Er du ikke medlem av NSG og vil stille på kåring, så meld deg inn.

Værlammet som skal stilles til kåring må være registrert i Sauekontrollen seinest dagen før kåringsdagen med korrekte opplysninger om; ørenummer, rase, kjønn, fødselsdato, mor, far, høstveiedato og høstvekt.

Innmelding til kåring
Du melder inn lammene dine til kåring på NSGs kåringsweb.
Innmeldingen åpner 14 dager før kåringssjået skal holdes, og den stenger 2 dager før.

Egenerklæring
Saueholderen som skal kåre værlam i regi av NSG må fylle ut en egenerklæring om besetningens helsetilstand. Denne skal leveres arrangøren av kåringa ved oppmøte. Du kan laste ned og skrive ut egenerklæringsskjemaet for kåring 2023. Dette skjemaet er "blankt", uten ferdigiutfylt informasjon om utstilleren. 
Hvis du først logger inn for å melde inn lammene dine til kåring, kan du også laste ned og skrive ut egenerklæringsskjemaet. Her er opplysninger om utstiller ferdig utfylt, så dermed sparer du litt arbeid.

Kåringsreglene
Kåringsreglene, de generelle reglene og reglene for den enkelte rasen, oppdateres hvert eneste år.

Registrering av kåringsdata
I forbindelse med kåring blir data registrert i NSG sitt webkåringsprogram. Dette gjøres av dataoperatører som er godkjent av NSG ford et enkelte kåringssjået. Dataoperatørene får tilgang til sine sjå ved å kontakte NSG, e-post saueavl@nsg.no, og få tilsendt påloggingsinformasjon.

Kåringsbevis
Et kåra værlam får utstedt et kåringsbevis som viser hvilket kåringsnummer væren har fått og hvilken bedømmelse som ble gitt. Kåringsbeviset skrives ut av dataoperatøren, enten på sjået eller rett etterpå.

Avlsdatabanken for sau
Kårede værlam registreres i NSG sin database over kårede værer.
Denne er åpen for alle, og kåringsbeviset kan lastes ned fra denne databasen.

Melding om å holde kåringssjå
Kåringssjå for værlam krever melding til Mattilsynet. Kåringsansvarlig i fylket eller lokal arrangør må seinest 7 dager før sjået sende melding til Mattilsynet lokalt med informasjon som beskrevet i Dyrehelseforskriften § 35 
Dyreansamlinger og åpne gårder. (Kåringssjå er en dyreansamling)