Et værlam kåres av fødebesetningen, ikke av en besetning som har kjøpt inn et ukåra lam.

Eier av fødebesetningen må være hovedmedlem av NSG.
Er du ikke medlem av NSG og vil stille på kåring, så meld deg inn.

Værlammet som skal stilles til kåring må være registrert i Sauekontrollen seinest dagen før kåringsdagen med korrekte opplysninger om; ørenr., rase, kjønn, fødselsdato, mor, far, høstveiedato og høstvekt.

Kåringsreglene 2021
Kåringsreglene, de generelle reglene og reglene for den enkelte rasen, oppdateres hvert eneste år.

Innmelding av værlam til kåring
Kåringssesongen starter 15. september og avsluttes 31. oktober. Det enkelte fylket publiserer en oversikt over kåringsjåene med tid og sted.
Saueholdere som vil delta på kåringssjå, skal melde inn lammene seinest 2 dager før kåringssjået avholdes. Innmeldingsskjemaet blir tilgjengelig først 2 uker før kåringssjået skal holdes.
Innmelding skjer på:
www.saueavl.nsg.no.
Velg "Saueholder" under "Logg inn" på venstre side, og bruk samme påloggingsinformasjon som i Sauekontrollen. Deretter finner du innmelding til kåring 2021, velger korrekt kåringssjå for din besetning, og legger til de værene du ønsker å stille. Mer veiledning angående påmelding til kåring finnes i faktaboksen "Før kåringssjået" nederst på innmeldingssiden.

Egenerklæring
Saueholderen som skal kåre værlam i regi av NSG må fylle ut en egenerklæring om besetningens helsetilstand. Denne skal leveres arrangøren av kåringa ved oppmøte. Du kan laste ned og skrive ut egenerklæringsskjemaet vi har laget.
Egenerklæringsskjema 2021

Registrering av kåringsdata
I forbindelse med kåring blir data registrert i NSG sitt webkåringsprogram. Dette gjøres av dataoperatører som er godkjent av NSG. Dataoperatørene får tilgang til sine tjenester ved å kontakte NSG, e-post saueavl@nsg.no, og få tilsendt påloggingsinformasjon.

Kåringsbevis
Et kåra værlam får utstedt et kåringsbevis som viser hvilket kåringsnummer væren har fått og hvilken bedømmelse som ble gitt. Kåringsbeviset skrives ut av dataoperatøren, enten på sjået eller rett etterpå.

Avlsdatabanken for sau
Kårede værlam registreres i NSG sin database over kårede værer.
Denne er åpen for alle, og kåringsbeviset kan lastes ned fra denne databasen.

Melding om å holde kåringssjå
Kåringssjå for værlam krever melding til Mattilsynet. Kåringsansvarlig i fylket eller lokal arrangør må seinest 7 dager før sjået sende melding til Mattilsynet lokalt med informasjon som beskrevet i Dyrehelseforskriften § 10.