Værer født i 1979-1981 har spesielle kåringsnummer, hvor en fylkeskode ble ført før år og individnummer (se tabell).

Fra og med 1982 til og med 1999 har kåringsnummeret bestått av de 2 siste sifrene i året og deretter en spesiell nummerserie i hvert fylkeslag (se tabell), til sammen 7 siffer. Kåringsnummeret til værer som ikke er vanlig kåra (stort sett seminværer av bevaringsverdige raser) har fødselsåret først, men fylkesserien er ikke brukt. For ikke vanlig kåra værer vil de fem siste sifrene vanligvis begynne på 0, mens de fire siste ofte er ørenummer i fødebuskap.

Fra og med år 2000 gikk kåringsnummeret over til å bli 9-sifret, med hele årstallet før fylkesserien.

I Avlsdatabanken ligger avkomsgranska værer født 1979 og senere. Fra og med 1988 er avkomsgranska værer og alle kåra lam med ullanalyseresultater kommet med. Etter 1991 er alle kåra værlam med. Mange værer fra de tidligste årgangene ligger med lite opplysninger og ukjent fødebuskap/fødested, fordi vi ikke har lagret disse opplysningene digitalt.

Tabell som viser fylkeskoder brukt i kåringsnummeret:
FylkeNSG-Fylkeskode (før årstall)Bokstav-kodeKode etter 1982 (etter årstall)
Østfold1ingenxx 10501-11500
Akershus 2ingenxx 11501-13000
Oslo3ingeningen
Hedmark4Dxx 13001-20000
Oppland5Exx 20001-25000
Buskerud6xx 25001-30000
Vestfold 7ingenxx 30001-32500
Telemark8Hxx 32501-35000
Aust-Agder9Gxx 35001-37500
Vest-Agder10Kxx 37501-40000
Rogaland 11Lxx 40001-50000
Hordaland 12Rxx 50001-55000
Sogn og Fjordane14Sxx 55001-60000
Møre og Romsdal* 15Txx 60001-65000
Sør-Trøndelag 16Uxx 65001-70000
Nord-Trøndelag17Nxx 70001-75000
Nordland 18Wxx 75001-80000
Troms19Xxx 80001-85000
Finnmark20Yxx 85001-86000


*Unntak - i 1999 ble nummerserien 65000 - 65999 (ca) brukt i Møre og Romsdal, dette året brukte Sør-Trøndelag 68000-serien. Det er derfor ingen overlappende nummer.