Egenerklæring ved deltakelse på kåringssjå 2021 (10.09.2021)
Alle deltakere på kåringssjå må levere egenerklæring ved oppmøtet.
Sauebesetninger som har, eller har hatt geit og/eller kameldyr etter 15.09.2021, kan ikke delta på kåringssjå.

Regler for kåring av værlam 2021 (10.09.2021)
Inneholder de generelle reglene som gjelder for kåring og kåringssjå.
Nytt 2021:
Se paragraf 2, side 2, i regelverket med næringas egne krav til smittebeskyttelse. Styret i NSG vedtok 26.08 og 08.09.2021 at gårder har eller har hatt geit etter 15. september 2021, ikke kan delta på kåringssjå for sau. Slike besetninger kun kan kåre på gårdskåring for bruk i egen besetning. Bakgrunn for vedtaket: "Føre-var" på grunn av den uavklarte situasjonen med funn av saueskabbmidd i mer enn 30 besetninger med geit.

Dommerinstruks 2021  (20.08.2021 - noen presiseringer fra 2020)
Dommerinstruksen gir dommeren informasjon om hva som gjelder for en dommer som skal kåre værer på vegne av NSG.

Egne regler for rasene. Oppdateres hvert år.
Raser med endringer fra 2020 til 2021, er anmerket nedenfor.

 

Følgende raser har ikke egne kåringsregler, og kan derfor ikke kåres:

  • 6 Oxforddown
  • 8 Merino
  • 13 Finsk landrase
  • 14 Berrichon du cher
  • 24 Romney
  • 26 Dorper
  • 27 Bluefaced Leicester
  • 28 Østfrisisk melkesau
  • 29 Valais Blacknose
  • 30 Highlander