Egenerklæring ved deltakelse på kåringssjå 2022 (30.08.2022)
Alle deltakere på kåringssjå må levere egenerklæring ved oppmøtet. Egenerklæringen kan ikke være eldre enn 7 dager. Du kan skrive ut et blankt skjema via linken over.

Hvis du logger deg inn på din egen besetning for å melde inn værlam til kåring, finner du egenerklæringsskjemaet etter innlogging. Da er det preutfylt med opplysninger om utstiller, og du sparer litt arbeid.

Regler for kåring av værlam 2022 (30.08.2022)
Inneholder de generelle reglene som gjelder for kåring og kåringssjå.
Nytt 2022: Styret i NSG vedtok i 2021 at gårder har eller har hatt geit etter 15. september 2021, ikke kan delta på kåringssjå for sau. Styret har opphevet dette vedtaket i styremøte 30. juni 2022. Les mer om bakgrunnen for forbudet og oppheving.

Dommerinstruks 2022  (19.08.2022 - ingen endringer fra 2021)
Dommerinstruksen gir dommeren informasjon om hva som gjelder for en dommer som skal kåre værer på vegne av NSG.

Egne regler for rasene. Oppdateres hvert år.
Raser med endringer fra 2021 til 2022, er anmerket nedenfor.

Følgende raser har ikke egne kåringsregler, og kan derfor ikke kåres:

  • 6 Oxforddown
  • 8 Merino
  • 13 Finsk landrase
  • 14 Berrichon du cher
  • 24 Romney
  • 26 Dorper
  • 27 Bluefaced Leicester
  • 28 Østfrisisk melkesau
  • 29 Valais Blacknose
  • 30 Highlander