Ulldømmingssettet består av 7 deler, pakket i en plastboks.

  1. Lommemikroskop
  2. Mikrofiberklut (til mikroskopet)
  3. Reservebatteri
  4. Metallplate som underlag
  5. Objektglass
  6. Meterstokk
  7. Saks

Ett sett koster kr 250,- + mva.
I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr på kr 100,- per pakke, samt porto.

Hvis flere bestiller sammen, betaler dere ett ekspedisjonsgebyr og porto for én pakke. Men det forutsetter at vi kan sende én faktura. Må hver enkelt få egen faktura, må det sendes inn bestilling for hver enkelt.

Utstyret bestilles på NSG sin web
(klikk på linken over for å komme til bestillingssida)

Se opplæringsmateriellet for kåringsdommere og saueholder