Veiledende priser for livdyr høsten 2023
Fastsatt av Avlsrådet for sau i NSG juni 2023. 
Alle priser er eks mva.

NKS (rasekode 10)
Kvit spælsau (rasekode 4)
Farga spælsau (rasekode 21)
Sjeviot (rasekode 3)

Kåra
værlam

 • Grunnpris:
  4000 kr
 • O-indekstillegg:
  50 kr
  per poeng over 115
 • Gentesttillegg:
  400 kr

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på salgstidspunktet.
Gentesttillegget forutsetter at lammet er gentestet med godkjent farskap og uten uønskede mutasjoner på salgstidspunktet.
Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales med grunnpris pluss O-indekstillegg

Avkomsgranska vær

 • Grunnpris:
  5000 kr
 • O-indekstillegg:
  200 kr
  per poeng over 115

Gjelder værer som er 1,5 år eller mer. Prisen fastsettes etter offisiell O-indeks på salgstidspunktet.

Seminvær

 • Grunnpris:
  5000 kr
 • O-indekstillegg:
  200 kr
  per poeng over 115
 • Seminværtillegg:
  5000 kr

Offisiell H4 benyttes for O-indekstillegget. Værer som ikke har offisiell indeks betales med grunnpris.
Seminværtillegget dekker gentesting, blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for å levere en seminvær.
En seminværer som vrakes ved ankomst seminstasjonen pga feil som selger burde ha sett, mister seminværtillegget.

Søyelam

 • Grunnpris:
  3100 kr
 • O-indekstillegg:
  25 kr
  per poeng over 115

Gjelder for søyelam omsatt om høsten, før paring, Skal være i så god utvikling at de kan pares samme høsten. Prises ikke etter levendevekt.

Voksne
søyer

 • Grunnpris:
  3200 kr
 • O-indekstillegg:
  25 kr
  per poeng over 115

Gjelder voksne søyer, omsatt før paring i september-november

Pelssau (rasekode 12)

Seminvær
 • Grunnpris:
  5000 kr
 • O-Indekstillegg:
  200 kr per poeng 
  over 115
 • Seminværtillegg:
  5000 kr
Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som ikke har offisiell indeks betales med grunnpris.
Seminværtillegget dekker gentesting, blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for å levere en seminvær.
En seminvær som vrakes ved ankomst seminstasjonen pga feil som selger burde ha sett, mister seminværtillegget.
Andre dyregrupper  

Fastsettes av Norsk Pelssaulag

Andre raser

Seminvær

 • Grunnpris:
  5000 kr
 • Seminværtillegg:
  5000 kr
 • Ikke O-indekstillegg

Seminværtillegget dekker gentesting, blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for å levere en seminvær.
En seminvær som vrakes ved ankomst seminstasjonen pga feil som selger burde ha sett, mister seminværtillegget.