Veiledende priser for livdyr høsten 2020

Alle priser er eks mva.

NKS (rasekode 10), kvit spælsau (rasekode 4), farga spælsau (rasekode 21) og sjeviot (rasekode 3)

Kåra
værlam

Grunnpris: 3 200 kr

Tillegg: 50 kr per poeng
over 115 i O-indeks

Gentestet: 100 kr

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på salgstidspunktet. Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales med veiledende pris.
Gentesttillegget forutsetter at svaret på uønskede mutasjoner og farskapet foreligger på salgstidspunktet.

Avkomsgranska vær

Grunnpris: 4 000 kr

Tillegg: 200 kr per poeng
over 115 i offisiell O-indeks

Gentestet: 100 kr

Gjelder værer som er 1,5 år eller mer. Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på salgstidspunktet.
Gentesttillegget forutsetter at svaret på uønskede mutasjoner og farskapet foreligger på salgstidspunktet.

Seminvær

Grunnpris: 4 000 kr

Seminværtillegg: 4 500 kr

Indekstillegg:
200 kr per poeng 
over 115 i offisiell O-indeks

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som ikke har offisiell indeks betales med grunnpris.
Seminværtillegget dekker gentesting, blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for å levere en seminvær.
En seminværer som vrakes ved ankomst seminstasjonen pga feil som selger burde ha sett, mister seminværtillegget.

Søyelam

Grunnpris: 2 500 kr

Indekstillegg:
25 kr per poeng
over 115 i O-indeks

Gjelder for søyelam omsatt om høsten, før paring, Skal være i så god utvikling at de kan pares samme høsten. Prises ikke etter levendevekt.

Voksne
søyer

Grunnpris: 2 500 – 3 000 kr

Indekstillegg:
25 kr per poeng
over 115 i O-indeks

Gjelder voksne søyer, omsatt før paring i september-november

Pelssau (12)

Seminvær

Grunnpris: 4 000 kr

Seminværtillegg: 4 500 kr

Indekstillegg:
200 kr per poeng 
over 115 i offisiell O-indeks

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som ikke har offisiell indeks betales med grunnpris.
Seminværtillegget dekker gentesting, blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for å levere en seminvær.
En seminvær som vrakes ved ankomst seminstasjonen pga feil som selger burde ha sett, mister seminværtillegget.
Andre dyregrupper  

Fastsettes av Norsk Pelssaulag.

www.nsg.no/Norsk_Pelssaulag

Andre raser

Seminvær

Grunnpris: 4 000 kr

Seminværtillegg: 4 500 kr

Ikke O-indekstillegg

Seminværtillegget dekker gentesting, blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for å levere en seminvær.
En seminvær som vrakes ved ankomst seminstasjonen pga feil som selger burde ha sett, mister seminværtillegget.

Fastsatt av Avlsrådet for sau i NSG juni 2020