Banner Banner Banner Banner

Kalender

  April 2021
Ma Ti On To Fr
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       

Mædi i Trøndelag – status

06.10.2019 | Skrevet av Thor Blichfeldt

Status for mædiutbruddet i Trøndelag er tre besetninger med mædidiagnose og 65 båndlagte kontaktbesetninger. Dette gir store konsekvenser for besetningene det gjelder, og for høstens omsetning av værer i mædisonen.

Mattilsynet diagnostiserte mædi i to besetninger i Steinkjer kommune sommeren 2019. Tidlig på høsten fikk en kontaktbesetning i Namdalen diagnosen ut fra blodprøveresultatene. Det foregår fortsatt oppfølging og diagnostikk i disse tre besetningene.

Kontaktbesetningene
Følgende besetninger regnes som kontaktbesetninger:
-    har kjøpt dyr fra de 3 smittede besetningene de siste 5 år
-    har solgt dyr til de 3 smittede besetningene de siste 5 år
-    har hatt et tett samarbeid med de 3 smittede besetningene

Arbeidet med kartlegging av smittekontaktene har resultert i at Mattilsynet har båndlagt 65 besetninger i Trøndelag som kontaktbesetninger. De aller fleste av kontaktbesetningene befinner seg fra Verdalen og nordover.

I kontaktbesetningene skal alle dyr over ett år testes for mædi-antistoffer. Arbeidet med prøvetakingen er i full gang. Blodprøvene blir analysert for antistoff mot mædiviruset på Veterinærinstituttet i Oslo. Kostnadene med prøveuttak og analyser dekkes av det offentlige.

Kartleggingsprogrammet
Mattilsynet vil også ta prøve av alle andre sauehold i gamle Nord-Trøndelag samt resten av Fosen-halvøya. I dette programmet tas det prøver av 30-40 av de eldste søyene i flokken. Mattilsynet har gjort avtale med privatpraktiserende veterinærer for å gjennomføre prøvetakingen. Prøvetakingene startet nettopp. Kostnadene dekkes av det offentlige.

Les Mattilsynets informasjon til besetningene i kartleggingsprogrammet.

Livdyrhandel generelt
Livdyrhandelen på sau er regulert i Dyrehelseforskriften.

Det er i utgangspunktet forbudt å flytte hunndyr fra en besetning til en annen. Hanndyr kan flyttes mellom besetninger innen fylket hvis dyra følges av en egenerklæring, og mellom fylker innen regionen hvis dyra også har en veterinærattest ikke eldre enn 7 dager. Trøndelag inngår i den nordligste av de 4 regionene,. Den strekker seg fra Møre og Romsdal til Finnmark.

Soneforskrift om mædi i Trøndelag
Landbruks- og Matdepartementet har laget en egen soneforskrift for å begrense smittespredningen. Mædisonen er definert som gamle Nord-Trøndelag fylke samt resten av Fosen, 28 kommuner totalt. Soneforskriften regulerer dyreforflytninger innenfor sonen, ut av sonen og inn til sonen.

Du finner soneforskriften på Lovdata.

Det aller viktigste i soneforskriften står i paragraf 6.

§ 6.Forbud mot kontakt mellom sau fra ulike besetninger i sonen
All kontakt mellom sau fra ulike besetninger i sonen er forbudt, herunder flytting av sau mellom driftsenheter i livdyrsamarbeid og samarbeid om værer.

Unntatt fra forbudet er kontakt:

a) når dyr flyttes direkte til slakteri 
b) når dyr går på utmarksbeite, og under sanking og skilling 
c) med vær der det er testet for lentivirus med negativt resultat i overensstemmelse med § 8 
d) med hunndyr av sau i livdyrsamarbeid der det er testet for lentivirus med negativt resultat i overensstemmelse med § 8 
e) med hunndyr av sau der Mattilsynet har gitt tillatelse til flytting med hjemmel i dyrehelseforskriften § 22 første ledd annet punktum.

Kjøp av vær til høstens paringssesong
Besetninger som har fått restriksjoner fra Mattilsynet som kontaktbesetninger, kan ikke selge livdyr i år. Dette gjelder selv om høstens prøvetaking gir null dyr med antistoffer, for alle kontaktbesetningene skal følges opp med ny prøvetaking for å sikre at et smittet dyr blir oppdaget.

Status for væreringene i mædisonen
Væreringene står for en stor del av livdyrsalget til bruksbesetningene. Alle medlemmene av følgende væreringer og væreholdslag har fått restriksjoner som kontaktbesetninger:

 • Namdal (NKS og spæl)
 • Verran (NKS)
 • Verdal-Sparbu (NKS og spæl)
 • Inderøy (NKS)

Disse ringene og deres medlemmer kan ikke selge livdyr i år, verken granskede værer eller kåra lam.

Følgende væreringer innenfor mædisonen har så langt ikke fått restriksjoner:

 • Verdal-Steinkjer-Snåsa (spæl)
 • Frol-Skogn (NKS)
 • Stjørdal (NKS)
 • Leksvik (NKS)

Disse ringene/besetningene kan bli klarert for salg av værer etter å ha gjennomført prøvetakingen i kartleggingsprogrammet (30-40 søyer med negativt resultat). Det er gode muligheter for at den enkelte ringen blir klarert for salg i løpet av oktober. Ringen/besetningene må da, i tillegg til søyene, ta prøve av alle værene som skal selges. Ekstrakostnadene med salgsdyra må ringen/besetningen dekke selv.

Andre livdyrselgere
Det selges også kåra lam og eldre værer fra andre besetninger enn fra væreringene og deres medlemmer, for eksempel besetninger som selger Grå trønder eller andre «småraser». Disse besetningene kan også bli klarert for livdyrsalg etter prøvetaking av 30-40 søyer og værene som skal selges.

Livdyrkjøperne i mædisonen
Hva bør saueholderne i mædisonen som vanligvis kjøper værer, gjøre?

Fra august i år har Mattilsynet, Helsetjenesten for sau og Norsk Sau og Geit anbefalt besetningene i mædisonen om ikke å kjøpe inn vær i år, men basere seg på værer i egen besetning. Dette var hovedbudskapet blant annet på det store mædimøtet som NSG holdt på Steinkjer 29. august med deltakere fra styret i lokallagene i NSG og fra væreringene. Vi håper dette budskapet har nådd fram til flest mulig av saueholderne.

Ønsker du likevel å kjøpe inn vær i år, må du snarest forhøre deg med den du har tenkt å kjøpe vær fra.

 • Har selgerbesetningen/ringen restriksjoner fra Mattilsynet?
 • Ønsker besetningen/ringen å selge værer i år?
 • Vil besetningen/ringen være prøvetatt og klarert for salg før paringa starter?
 • Er aktuelle salgsværer prøvetatt?
 • Kan jeg bestille vær nå?

Inseminer denne høsten
Mædirestriksjonene vil vare i flere år, og det vil bli et begrenset tilbud på værer innen sonen. Du bør derfor vurdere om du ikke skal inseminere i år for å få kunne rekruttere egen vær til høsten 2020.

Alle som skal inseminere egne søyer, må ha tillatelse fra Mattilsynet. Har du ikke seminkurs fra før, kan du gå kurs 
-    18. oktober Øya vgs., Kvål, Sør-Trøndelag
-    24. oktober Mære landbruksskole, Steinkjer, Nord-Trøndelag

Du melder deg på seminkurs på NSG sin web.

Seminkatalogen med høstens nye seminværer finner du også på nettet.

Følg med
Du finner oppdatert informasjon om virussjukdommen mædi og status for utbruddet i Trøndelag på:
-    Mattilsynet 
-    Helsetjenesten for sau

 

Lunge med mædiforandringer.

  

Foto: Helene Wisløff, Veterinærinstituttet

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70