Hovedmål:

Avlsarbeidet på sau skal bidra til å styrke økonomien i saueholdet

Delmål

 1. Størst mulig avlsframgang innenfor rammene av bærekraftig utvikling og god dyrevelferd 
   
 2. Framgang for egenskaper i avlsarbeidet som: 
  • Gir produkter som forbrukerne etterspør
  • Bidrar til redusert arbeidsforbruk i produksjonen, spesielt i lamminga
  • Styrker bruken av beite og andre norske fôrressurser
  • Sikrer god dyrevelferd
    
 3. Effektiv spredning av avlsframgangen fra avlsbesetningene til bruksbesetningene
 
Raser som inngår i avlsberegningene

Vi berenger avlsverdier (delindekser) og samlet avlsverdi (O-indeks) for 4 raser der vi søker å oppnå størst mulig avlsframgang:

 • Norsk kvit sau (NKS)
 • Spælsau (kvit og farga)
 • Sjeviotsau
 • Pelssau

Velg rasen du er interessert i, i menyen til høyre, og du kan se hvilke egenskaper vi inkluderer i samlet avlsverdi.