Vi har laget en søkeside der ringene og andre interesserte kan ta ut indeksene for værene. Sjekk ut væreindeksene på www.saueavl.nsg.no, og trykk på "væreindekser".