Væreringene utfører det praktiske avlsarbeidet ute i felten. Regelverket for væreringene forteller mer om formål, organisering og oppgaver.